Đăng Kí Làm Nhà NCC. Hiện tại web đang thu phí x1 shot, thanh toán và duyệt bài tự động bằng PM Voucher